ROBIĘ PRAWO JAZDY

Aktualne wydanie

ROBIĘ PRAWO JAZDY - v. 2.3 - 2022-05-06

W aktualnej wersji aplikację wzbogacono o wygodny mechanizm aktualizacji bazy pytań, odpowiedzi i multimediów.

Baza pytań, odpowiedzi i multimediów - v. 3.0 - 2022-05-06

W aktualnej wersji bazy uwzględniono najnowsze materiały, opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury w 2022 roku.

Jak zaktualizować

Aby zaktualizować aplikację ROBIĘ PRAWO JAZDY do najnowszej wersji, kliknij znajdujący się poniżej przycisk i pobierz pakiet instalacyjny, a następnie uruchom pobrany instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.

Uruchom zainstalowaną aplikację ROBIĘ PRAWO JAZDY przy pomocy skrótu na pulpicie, a następnie, znajdując się w oknie wyboru kategorii, kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji. Aplikacja zaproponuje automatyczne pobranie i instalację nowej wersji bazy pytań, odpowiedzi i multimediów. Aby potwierdzić chęć wykonania aktualizacji, kliknij przycisk Tak | zaktualizuj bazę.

Poprzednie wersje

ROBIĘ PRAWO JAZDY - v. 2.2 - 2022-02-23
W tej wersji rozwiązano problem z odtwarzaniem multimediów występujący czasem w trybie "Egzamin".

ROBIĘ PRAWO JAZDY - v. 2.1 - 2022-02-08
W tej wersji rozwiązano problem z pobieraniem bazy pytań, odpowiedzi i multimediów występujący w niektórych przypadkach.

ROBIĘ PRAWO JAZDY - v. 2.0 - 2022-02-05
W tej wersji rozwiązano problem z odtwarzaniem niektórych multimediów. Ułatwiono także sposób pobierania i instalacji aplikacji, który wyeliminował błędy pojawiające sie czasem podczas pobierania dużych plików z sieci.